188Bet thưởng đôi 8 may mắn đến 1,000,000 VND mỗi ngày

Thời gian khuyến mãi còn 12 ngày 14 giờ 59 phút 11 giâyĐăng ký ngay

Nhận thưởng thắng thêm lên đến 1,000,000 VND hoặc 43 USD mỗi Ngày Khuyến Mãi nếu bạn thắng cược “Player Pair” hoặc “Banker Pair” với kết quả là đôi 8 tại các bàn Baccarat Sảnh Đại!

188bet thưởng đôi 8

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời gian khuyến mãi bắt đầu từ 01-07-2024 00:00:00 đến 2024-07-31 23:59:59
 2. Chỉ cược đơn cho loại cược “Player Pair” hoặc “Banker Pair” tại Sảnh Đại 188BET với kết quả thắng xuất hiện đôi 8 là hợp lệ;
 3. Tiền Thưởng 100% trên số tiền thắng (không bao gồm tiền cược) tối đa lên đến 1,000,000 VND hoặc 43 USD;
 4. Thành Viên Hợp Lệ cần xác nhận thành công email đăng ký tài khoản 188BET trước và/hoặc trong Thời Gian Khuyến Mãi;
 5. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận một lần Tiền Thưởng cho mỗi Mã Cược Hợp Lệ;
 6. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư trước 10:59 (GMT+7) ngày 04/02/2024;
 7. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư yêu cầu nhận thưởng hợp lệ
 8. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET;
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Thưởng Đôi 8 May Mắn Đến 1,000,000 VND Mỗi Ngày (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/01/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 01/02/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”)
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm các ngày Khuyến Mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 (GMT+7) đến 10:59 (GMT+7) ngày kế tiếp (“Ngày Khuyến Mãi”).
 3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Xác nhận thành công email đăng ký tài khoản 188BET trước và/hoặc trong Thời Gian Khuyến Mãi,
  3. Đặt thành công tối thiểu 1 cược cho loại cược “Player Pair” (Người Chơi Đôi) hoặc “Banker Pair” (Nhà Cái Đôi) tại bất kỳ bàn chơi Baccarat tại Sảnh Đại 188BET với kết quả thắng xuất hiện đôi 8 trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
  4. Cược xâu, cược hòa/hủy và cược có kết quả thua sẽ không được tính.
  1. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được thưởng 100% trên số tiền thắng cược của mỗi Cược Hợp Lệ được đặt trong Thời Gian Khuyến Mãi (không bao gồm tiền cược), số tiền thưởng tối đa lên đến 1,000,000 VND hoặc 43 USD (“Tiền Thưởng”).

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt cược cho loại cược “Player Pair” (Người Chơi Đôi, tỷ lệ cược 11:1) tại bàn chơi Baccarat của Sảnh Đại với số tiền cược là 100,000 VND. Cược có kết quả thắng với 2 quân bài đầu tiên của Player đều là quân 8.
Tiền Thưởng = VND 100,000 x 11 x 100% = 1,100,000 VND. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận số Tiền Thưởng tối đa = 1,000,000 VND.

4. Để nhận Tiền Thưởng, Thành Viên Hợp Lệ phải gửi Thư sử dụng chức năng Soạn Thảo tại Hộp Thư của 188BET tại mục ‘Tin Nhắn’ góc trên bên phải màn hình 188BET sau khi đăng nhập trong thời gian Khuyến Mãi với nội dung sau:

Tiêu đề thư: DOUBLE8-0717-VN

Nội dung thư: Mã Cược Hợp Lệ

5. Theo mục đích Khuyến Mãi, Mã Cược Hợp Lệ sẽ không có giá trị nếu Thành Viên Hợp Lệ không gửi yêu cầu nhận thưởng trước ngày 04/02/2024 10:59 (GMT+7).

6. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận một lần Tiền Thưởng cho mỗi Mã Cược Hợp Lệ.

7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của mỗi thành viên hợp lệ trong vòng 48 giờ làm việc sau khi nhận được thư tham gia Khuyến Mãi hợp lệ như quy định tại điều 4. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định khi được yêu cầu.

8. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188bet, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

9. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

10. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).

11. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ chỉ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.

12. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

13. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

14.Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Link mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *